Stabilitāte

Stabilitāte, sociālā atbildība, uzņēmuma darbinieki, efektivitāte, ekoloģija, pievienotā vērtība un ētiska biznesa prakse, tās ir prioritātes un galvenie principi, kurus mēs ievērojam un pēc kuriem vadāmies OIL-INVEST uzņēmuma darbībā.

Piedalāmies sabiedriskajā dzīvē un atbalstām dažādus kultūras un sporta pasākumus, apmācām uzņēmuma darbiniekus un pilnveidojam to prasmes, cenšamies efektīvi strādāt, saudzējam dabu un šķirojam atkritumus, radām uzņēmumam pievienoto vērtību un rīkojamies ētiski dažādās biznesa situācijās.

Sadarbojoties ar mums un lietojot PETRONAS eļļas, Jūs taupīsiet enerģijas resursus, sasniegsiet labākus rezultātus, pasargājot savas automašīnas dzinēju vai rūpniecības iekārtas, kā arī samazināsiet enerģijas (degvielas, elektroenerģijas, gāzes utt.) patēriņu

Pareizi šķirojot un nododot atstrādātās eļļas un smērvielas, kā arī citus atkritumus, vieglo automašīnu un kravas automašīnu parki, servisi, rūpniecības uzņēmumi, ievērojami piedalās pie dabas saglabāšanas.